Siirry jakson sivulle

Attendo palvelee suomalaisia toimivan mobiiliverkon tuella

11.03.2016

Pienyrityksestä Pohjoismaiden johtavaksi hoivapalveluyritykseksi kasvanut Attendo aikoo entisestään tehostaa mobiili- ja dataverkon toimivuutta. Yhteistyö DNA Busineksen kanssa on tämän kehittämistyön keskeinen voimavara.

Kun suuret ikäluokat ikääntyvät, tarvitaan yhä enemmän korkealaatuisia ja kustannustehokkaita hoivapalveluja. Samaan aikaan yhteiskunnan julkistaloudelliset voimavarat ovat entistä rajallisemmat. Tämä on luonut voimakasta tarvetta myös sosiaali- ja terveysalan osaamista hyödyntävälle uudenlaiselle yritystoiminnalle. Tähän kysyntään Attendo Group on vastannut Suomessa jo lähes kymmenen vuoden ajan.

Muutaman ihmisen unelmasta Ruotsissa alkunsa saaneen yrityksen juuret ulottuvat vuoteen 1985. Vuonna 1987 tuolloin Svensk Hemservice -nimellä toiminut yhtiö sai ensimmäisen sopimuksensa kotipalvelun tuottamisesta. Suomeen yhtiö rantautui – jo Attendo-nimisenä – vuonna 2007. Samalla siihen yhdistyi neljän lääkärin vuosituhannen vaihteessa perustama, toiminta-ajatukseltaan vastaava suomalainen yritys.

”Meillä on ollut koko ajan voimakas kasvusuunta, joka jatkuu. Tästä syystä myös datainfraa on pitänyt ja pitää jatkuvasti kehittää. Mobiilitoiminnot kuuluvat oleellisesti tähän kokonaisuuteen, ja niistä meillä on hienoa viimeaikaista yhteistyökokemusta DNA:n kanssa”, kertoo Attendon tietohallintojohtaja Päivi Luotola.

Sujuvien mobiilitoimintojen tärkeys ilmenee Luotolan mukaan hieman eri tavoin Attendon monipuolisissa palveluissa. Yli 80 prosentissa Suomen kunnista jo toimiva Attendo harjoittaa esimerkiksi vanhusten hoivapalveluja myös alueilla, joilla matkapuhelinten kuuluvuus ei ole itsestäänselvyys.

”Attendo Kuntaturvan kotihoidossa käytetään mobiilijärjestelmää, jolla päivitetään asiakkaan tietoja suoraan potilastietojärjestelmään. DNA Business on tällaisissa tapauksissa osoittanut joustavaa yhteistyökykyä rakentamalla tarvittaessa uuden tukiaseman riittävän lähelle ja myös muutoin parantanut verkon kuuluvuutta. Samalla tukiasema palvelee mobiilidataliikennettä omien työntekijöidemme reaaliaikaisiin tarpeisiin”, Luotola perustelee.

Joustavuutta ja toimintavarmuutta

Attendolla on Suomessa yhteensä noin 200 toimipistettä, joiden toiminnot ulottuvat neuvola- ja perusterveydenhuollosta mielenterveys-, vammais- ja vanhusten hoivapalveluihin. Jotta kaikki nämä palvelut saadaan toimimaan myös verkossa luotettavasti, tarvitaan luotettavaa datainfraa ja osaavia ihmisiä sen ylläpitämiseksi.

Attendolla on itsellään vahva tietohallintoyksikkö. Tämä on Päivi Luotolan mukaan perusteltua muun muassa siksi, että yrityksen palvelujen tietotekniset tarpeet poikkeavat toisistaan niin paljon, että sitä olisi hankala tuottaa ostopalveluina.

”Esimerkiksi hammaslääkäriasemillamme on vaativaa laitteisiin liittyvää tietotekniikkaa, jonka ylläpitotoimet on tehtävä virka-ajan ulkopuolella. Sitten meillä on 24/7-valmiutta vaativia hoivapalveluyksikköjä. Erityisesti viime mainituissa on aivan keskeistä toimia hyvässä yhteistyössä mobiilipalvelukumppanin, meillä siis DNA:n, kanssa.”

Katso jakso 2: Tulevaisuuden terveydenhuolto