Siirry jakson sivulle

Digi on koulussa hyvä renki

01.04.2016

Teknologia vapauttaa oppimisen kirjasta, pulpetista ja rakennuksesta. Katseet kääntyvät eilisestä huomiseen.

Oppiminen voi kääntyä yhä enemmän vanhan kirjatiedon opettelusta uusien oivallusten löytämiseen, jos koulut hyödyntävät oikein digitaalisten välineiden mahdollisuuksia. Teknologia on tuossa mullistuksessa uudenlainen renki, mutta ei isäntä, jonka ehdoilla asiat etenevät.

”Teknologia on kuitenkin ihan äärimmäisen tärkeä mahdollistaja, jonka avulla koulusta voi tulla nuoren kasvulle positiivinen paikka”, sanoo johtaja Kati Tiainen Microsoftin digitaalisen oppimisen strategian tiimistä.

Teknologian muutosvoima nousee esiin, jos toimintamalleja muutetaan kuten muussakin yhteiskunnassa. Yhä tärkeämpiä ovat muun muassa jatkuva oppiminen, verkostomainen toiminta, tiedon haastaminen ja uuden luominen.

Tietotekniikkaa kannattaa käyttää koulussa uudenlaisen ajattelun kehittämiseen eikä vain tietotekniikan opiskeluun. Vähiten hyödyllinen tie on vanhojen toimintatapojen automatisointi.

”Kannattaa pohtia, minkä lisäarvon teknologia tuo oppimiseen. Mitä asioita koulussa voidaan tehdä fiksummin teknologialla ja mitkä asiat hoituvat paperilla ja kynällä.”

Verkostomaista ja yksilöllistä oppimista

Tietotekniikka tukee oivalla tavalla ilmiöpohjaista oppimista, jossa yhdistetään monen aineen taitoja jonkin ilmiön ymmärtämiseksi. Moni ei tule työelämässä ajatelleeksikaan, kuinka monenlaisia perustaitoja esimerkiksi kansainvälisessä rakennusprojektissa tarvitaan. Samassa projektissa pitää hallita muun muassa matematiikkaa, kieliä, psykologiaa ja monen muun oppiaineen taitoja.

Ilmiöpohjaisessa työssä vastaukset eivät löydy yhden alan oppikirjoista, vaan pitää osata yhdistää tietoa. Monissa tapauksissa vastausta ei löydy mistään, vaan on luotava uutta tietoa.

”Parhaimmillaan oppimisessa on joku ristiriita, jota lähdetään ratkomaan. Silloin voi olla konflikti vanhan ja uuden tiedon välillä.”

Ilmiöpohjaisessa opiskelussa oppilaat toimivat verkostoissa kuten työelämässäkin. Nuo verkostot voivat olla yhdessä luokassa, koulujen tai jopa eri maiden välillä. Tietotekniikka mahdollistaa kansainvälisen tiimityön jo varhaisessa vaiheessa tavalla, jota ei parikymmentä vuotta sitten voitu edes kuvitella.

Tietotekniikka mahdollistaa yhteisöllisen oppimisen lisäksi myös yksilöllisen opiskelun uudella tavalla. Yksilöllisyys on tärkeää siksi, että samassa luokassa voi olla esimerkiksi useasta maasta tulevia maahanmuuttajia, huippulahjakkaita oppilaita ja toisaalta erityistukea vaativia koululaisia.

Kun oppilaiden taustat ja osaaminen ovat hyvin erilaisia, pitää oppimisessa hyödyntää sekä yhteisöllisiä että yksilöllisiä ratkaisuja. Kun opettajat jakavat yhdessä oppimateriaalia, voivat he tarjota räätälöityä opetusta eri tarpeisiin.

Myös etäopiskeluun tietotekniikka tuo uusia välineitä, kun vaikkapa maailmalla matkalla tai kotoa toipumassa oleva oppilas voi ottaa videoyhteyden kouluun.

Uusi koulutyö edellyttää, että hyvien datayhteyksien lisäksi myös tietoturva ja yksityisyyden suoja ovat kunnossa. Nämä olivat keskeisiä elementtejä myös kokeilussa, jossa DNA Business toimitti langattoman lähiverkon Espoon Olarin lukion koeviikolle, jossa testattiin langatonta ylioppilaskoeympäristöä.

Katso jakso 3: Tulevaisuuden oppiminen