Siirry jakson sivulle

Tulevaisuuden kaupungit tekevät älyloikan

25.02.2016

Tulevaisuuden kaupungit ovat nykyistä tiiviimpiä ja älykkäämpiä. Siksi kaupungit palvelevat entistä paremmin ihmisiä ja yrityksiä.

Tekoäly ja ihmisäly asetetaan liian usein vastakkain, ikään kuin menossa olisi ristiriitaisten etujen taistelu.

”Liian vähän on puhuttu siitä, mitä ne voivat yhdessä saada aikaan”, sanoo YIT:n kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Juha Kostiainen.

Kostiainen uskoo, että tulevaisuuden kaupungissa älyjen yhteistyö lisääntyy. Vauhtia antavat kaupunkirakenteen tiivistyminen ja teknologia.

Kaupungit alkoivat hajautua teollistumisen aikaan niin, että tuotanto oli yhdessä paikassa, harrastukset toisessa ja asuminen kolmannessa paikassa. Palveluosaamiseen perustuvat kaupungit puolestaan tiivistyvät, mikä on Kostiaisen mukaan toivottavaa.

”Uudet ideat ja liiketoiminnat syntyvät kaupungeissa, jotka ruokkivat sosiaalisia verkostoja. Kaupunkimme ovat nyt liian pieniä ja harvaan asuttuja.”

Kun kaupungit tiivistyvät, ihmiset kohtaavat toisiaan. Kohtaaminen puolestaan edellyttää, että kaupungeissa on paljon törmäämispaikkoja, joissa voi syntyä jopa enemmän ideoita kuin työpaikoilla.

”Kaupunkeja kannattaa alkaa miettiä ihmisten eikä henkilöautojen ehdoilla. Silloin syntyy uudenlaisia rakentamisen tapoja ja toimintojen yhdistämistä, mikä synnyttää moninaisuutta”, sanoo Kostiainen.

Digitalisaatio parantaa palveluita

Älyratkaisut tukevat sekä kaupunkirakenteen muutosta että uusien ideoiden syntymistä. Näiden kehittäminen on jo kovassa vauhdissa, sillä pelkästään Suomessa on lukuisia älykaupunkiohjelmia muun muassa Tekesissä ja VTT:llä. Ilmiö on globaali, sillä älykkäät ratkaisut auttavat osaltaan ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kostiaisen visioissa muutosta tukevat muun muassa robottiautot, jotka voivat operoida kaupungeissa ja mennä yöksi laitakaupungille huollettaviksi.

”Se vapauttaa valtavan määrän pysäköintitilaa ihmisten ja palveluiden käyttöön.”

Älykkäät ratkaisut synnyttävät tulevaisuuden kaupungeissa innovaatioiden pohjaksi yhä enemmän tietoa, jota tuottavat talot, ajoneuvot ja lukemattomat laitteet. Tieto on monella tavalla jalostettavissa niin, että ihmisten ulottuvilla on jatkuvasti henkilökohtaisia palveluita. Yrityksille tämä on mahdollisuus uusien palvelutuotteiden kehittämiseen.

Kaupunkeihin voi tulla entistä enemmän erilaisia digitaalisia pintoja, jotka ovat eräänlaisia ”aulapalveluita”. Näin ihmiset ovat koko ajan tietoisia, mitä ympärillä tapahtuu.

Tiiviisti rakennetun kaupungin asunnot voivat olla nykyistä pienempiä, mutta ne ovat toiminnallisempia kuten ympäristökin. Älykkäät kodit voivat tilata vaikkapa siivouksen tai lääkäriajan mittaus- ja anturitiedon perusteella.

”Ainakin osa kotiin saatavista palveluista on digitalisaation ansiosta nykyistä halvempia.”

Lisääntyvä dataliikenne vaati älyä myös verkolta. Älykäs verkko osaa antaa esimerkiksi etuajo-oikeuden kriittiselle liikenteelle, mikä voi olla tarpeellista vaikkapa sairaalalle. Samoin verkon on syytä skaalautua niin, että kapasiteetti muuttuu tarpeen mukaan. Älykkäitä ratkaisuja suunnittelevien onkin syytä ”kilauttaa operaattorille” varmistaakseen, että verkko mahdollistaa kehityksen.

Kaupunkien älykäs tiivistyminen voi kasvattaa kaupunkien merkitystä niin, että jopa paluu kaupunkivaltioiden aikaan on mahdollinen.

”Asiat keskittyvät yhä enemmän kaupunkeihin, jotka ovat keskeisiä toimijoita globaalissa taloudessa.”

Katso jakso 1: Tulevaisuuden kaupunki